Kompleksowe renowacje placów zabaw

PL

Okresowe przeglądy techniczne i kontrole placów zabaw

ZAKRES WYKONYWANEGO PRZEZ NAS PRZEGLĄDU:

 1. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń na placu zabaw.
 2. Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych belek, okrąglaków oraz ich odkształcenia.
 3. Sprawdzenie połączeń śrubowych.
 4. Sprawdzenie powierzchni elementów drewnianych.
 5. Sprawdzenie stanu warstwy impregnatu elementów drewnianych.
 6. Sprawdzenie stanu fundamentów.
 7. Sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej).
 8. Sprawdzenie elementów zabezpieczających (zaślepki itp.).
 9. Sprawdzenie elementów z tworzyw sztucznych.
 10. Sprawdzenie części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek, grubości ogniw łańcuchów oraz łożysk.
 11. Sprawdzenie stanu nawierzchni bezpiecznej na zgodność z normą PN – EN 1177:2009.
 12. Sprawdzenie ryzyka zakleszczeń na zgodność z normą PN – EN 1176:2009.

Po wykonanym przeglądzie Saternus Service wystawia Świadectwo Przeprowadzonej Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7) wraz z listą elementów wymagających naprawy i renowacji.


Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych leży na admistratorze obiektu i wynika z Prawa Budowlanego oraz normy PN - EN 1176 dotyczącej placów zabaw.

Norma reguluje rodzaje przeglądów oraz częstotliwość ich dokonywania, która jest uzależniona od obciążenia obiektu:

 • regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni),
 • kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy),
 • coroczna kontrola podstawowa.

Coroczna kontrola podstawowa ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów oraz nawierzchni bezpiecznej. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Ireneusz Kuczmik

tel.kom: 608 510 118

e - mail: i.kuczmik@saternus.pl

 

Oferyjemy  przeglądy techniczne oraz kontrole placów zabaw.